Bondoc și Asociații assisted RetuRO Sistem Garanție Returnare, the sole administrator of the deposit-return system implemented in Romania

Bondoc și Asociații assisted RetuRO Sistem Garanție Returnare, the sole administrator of the deposit-return system implemented in Romania, in the negotiation and execution of the engineering, procurement and construction contract for the technical infrastructure and the equipment necessary for the operation of the deposit-return system throughout the country.

The engineering, procurement and construction contract in question is a complex one both due to the nationwide scope of the system implemented (through multiple regional centers) and also due to the highly specialized technical component, including the software component that supports the digitization of the deposit return flow.

Following the signing of the relevant contract, Bondoc și Asociații is currently assisting RetuRO with the implementation phase, a further confirmation of the firm’s significant expertise in this type of contracts.

The Bondoc și Asociații team that assisted/is assisting RetuRO with respect to this contract is led by Monica Iancu (Partner), in close cooperation with the real estate law team of Bondoc și Asociații led in this project by Cosmin Stăvaru (Partner). The team also included, among others, Horațiu Dan Dumitru (Managing Counsel), Bogdan Istov (Senior Associate) and Alina Zaharia (Junior Associate).


Bondoc și Asociații a asistat RetuRO Sistem Garanție Returnare, administratorul unic al sistemului de garanție-returnare ce se implementează in Romania, în negocierea și semnarea contractului de inginerie, achiziție și construcții cu privire la infrastructura tehnică și ansamblul de echipamente necesare pentru funcționarea sistemului de garanție-returnare pe întreg teritoriul țării. 

Contractul de inginerie, achiziție și construcții în cauză este unul complex atât prin amploarea națională a sistemului implementat (prin multiple centre regionale), cât și prin componenta tehnică înalt specializată inclusiv componenta software care susține digitalizarea fluxului garanție returnare.

În continuarea semnării contractului, Bondoc și Asociații asistă în prezent RetuRO cu privire la etapa de implementare, o confirmare suplimentară a experienței semnificative a firmei în contracte de acest tip.

Echipa Bondoc și Asociații care a asistat/asistă RetuRO în legătură cu acest contract este condusă de Monica Iancu (Partner), în strânsă cooperare cu echipa de drept imobiliar a Bondoc și Asociații condusă în acest proiect de Cosmin Stăvaru (Partner). Echipa i-a inclus printre alții pe Horațiu Dan Dumitru (Managing Counsel), Bogdan Istov (Senior Associate) și Alina Zaharia (Junior Associate).