BONDOC ȘI ASOCIAȚII wins final ruling in controversial issue over the registration of superficies agreements concluded by associative forms of ownership

The litigation, energy and real estate practices of Bondoc și Asociații have won a final ruling of maximum interest for investors in renewable energy who contemplate the implementation of projects in collaboration with associative forms of ownership (e.g., co-possesionship (composesorate), communes (obști), border forests (Romanian păduri grănicerești), political communes, etc.). The final ruling rendered by the tribunal in response to a complaint against the land book registration holds that the land book registrar may not refuse to register in the land book a superficies agreement concluded by an associative form of ownership with an investor on the grounds that the superficies act would be contrary to the rule setting forth the inalienability of lands belonging to associative forms, provided by art. 95 para. (2) of the Forestry Code.

🙌The full press release mention Viorel Dinu, Monica Iancu, Cosmin Stăvaru – partners Bondoc & Asociații and can be read here.


BONDOC ȘI ASOCIAȚII obține o hotărâre definitivă în problema controversată a intabulării contractelor de superficie încheiate de formele asociative de proprietate

Departamentele de litigii, energie și drept imobiliar ale Bondoc și Asociații au obținut o hotărâre definitivă de maxim interes pentru investitorii din domeniul energiei regenerabile care iau în considerare realizarea proiectelor în colaborare cu formele asociative de proprietate (e.g. composesorate, obști, păduri grănicerești, comune politice, etc). Hotărârea definitivă obținută la nivel de tribunal într-o procedură de plângere împotriva încheierii de carte funciara stabilește că registratorul de carte funciară nu poate refuza notarea în cartea funciară a unui contract de superficie încheiat de o forma asociativă de proprietate cu un investitor pe motiv ca actul de superficie ar fi contrar regulii inalienabilității terenurilor formelor asociative, prevăzută de art. 95 alin. (2) din Codul Silvic.

🙌Anunțul complet îi menționează pe Viorel Dinu, Monica Iancu, Cosmin Stăvaru – parteneri Bondoc & Asociații și poate fi citit aici.