DEVELOPMENTS ON THE CFD MECHANISM IN ROMANIA

On 10 April 2024, Government Decision no. 318/2024 approving the general framework for the implementation and operation of the contracts for difference support mechanism for low carbon technologies („GD 318/2024”) was published in Official Gazette of Romania no. 333, entering into force on the same date.

GD 318/2024 aims to establish the general framework governing the implementation and operation of the support mechanism through contracts for difference (“CfD”) for electricity generation using low carbon technologies.

Te full article can be read here.


EVOLUȚII PRIVIND MECANISMUL CFD ÎN ROMÂNIA

În data de 10 aprilie 2024, în Monitorul Oficial al României nr. 333, a fost publicată, intrând în vigoare la aceeași dată, Hotărârea de Guvern nr. 318/2024 privind aprobarea cadrului general pentru implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon („HG 318/2024”).

HG 318/2024 urmărește stabilirea cadrului general care reglementează implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferență (“CfD”) pentru producerea de energie electrică prin tehnologii cu emisii reduse de carbon.

Articolul complet poate fi citit aici.