How does Romania prepare for the DSA

On 20 October 2023, the National Authority for Administration and Regulation in Communications (“ANCOM“) and the Ministry of Research, Innovation and Digitalization published for public consultation until 31 October 2023, the Draft Law on the establishment of measures for the implementation of Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC, as well for the amendment and supplementation of Law No 365/2002 on electronic commerce (the “Draft Law“).

Being subject to public consultation, the Draft Law will most likely undergo amendments, but due to the importance of the legislative act we wish to summarize, even at this stage, the main elements of the Draft Law provisions, as well as some aspects of context.

Authors of article: Monica Iancu – Partner and Alina Zaharia – Junior Associate

You can read the full article here or here.


Cum se pregătește România pentru DSA

În data de 20 octombrie 2023, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (“ANCOM”) și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării au publicat spre consultare publică până la data de 31 octombrie 2023, Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic („Proiectul de lege”).

Fiind supus consultării publice, cel mai probabil Proiectul de lege va suporta modificări însă importanța actului legislativ ne-a determinat să prezentăm în sinteză, încă de la acest stadiu, elementele principale ale dispozițiilor Proiectului de lege, precum și unele aspecte de context.

Autorii articolului: Monica Iancu – Partner și Alina Zaharia – Junior Associate

Puteți citi tot articolul aici sau aici.