Lack of financial guarantees requested in the initial stage for grid connection maintains inflation of renewable projects

“Connecting to the grid was and still is a race against the clock, a challenge. A real problem is posed by the capacity to connect to the grid in certain areas and how to calculate the available power that takes into account all the announced projects, even those at an early stage. This is how we end up issuing grid connection permits (ATR) that require huge strengthening works or which have a connection time horizon going as far as 2030, although most of the projects that generated such conditions will probably not be realized”, say Monica Iancu and Cosmin Stăvaru, partners and coordinators of the energy practice of Bondoc și Asociații law firm.

📰The full article can be read here.


Lipsa unor garanţii financiare solicitate în stadiul iniţial pentru racordarea la reţea întreţine inflaţia de proiecte regenerabile

„Conectarea la reţea a fost şi rămâ­ne o cursă contra cronometru, o încercare. Există o reală problemă privind capacitatea de ra­cor­dare la reţea în anumite zone şi mo­da­litatea de calcul a puterii disponibile care ţine seama de toate proiectele anunţate, chiar şi cele în stadiu incipient. Aşa se ajun­ge să se emită avize tehnice de racordare (ATR) cu imense lucrări de întărire sau ori­zont de ra­cordare spre 2030, deşi majorita­tea proiecte­lor care au generat aceste con­di­ţionalităţi probabil nu se vor realiza“, spun Monica Iancu şi Cosmin Stăvaru, parteneri şi coordonatorii praticii de energie din cadrul casei de avocatură Bondoc şi Asociaţii.

📰Articolul complet poate fi citit aici.