Lucian Bondoc, Managing Partner, și Monica Iancu, Partner Bondoc și Asociații, speakers at ZF Digital Summit 2023

“We expect that in a fairly short time span, the complexity of regulations in the virtual environment will get closer to the intricacy of the offline environment. We are talking about personal data protection, databases, cybersecurity, e-commerce, certain special situations that require an over-regulatory framework, etc. We have the example of essential services or AI. There are economic agents that must have complete documentation on cyber security. Multinational companies will benefit from some templates, from certain standardized approaches from the group and will use that know-how at local level as well. However, Romanian companies must be very careful, as they lack this know-how”, outlined Lucian Bondoc.

“ChatGPT had quite an influence on the regulatory framework for artificial intelligence – many of the changes brought to the draft regulation by the European Parliament are precisely related to the experience gained or the information that appeared as a result of ChatGPT’s evolution. So, at the moment, we are in a phase where the legislator itself is trying to keep pace with what is happening in practice and to issue regulations at the level of principle, as flexibly as possible, because the future will probably look equally dynamic or will have an even higher-speed evolution, the technological development will certainly be fast and then a legislative framework will have to be sought and found that will actually give the opportunity to apply it within a sufficient time horizon”, mentioned Monica Iancu.

You can read the full article here.


Lucian Bondoc, Managing Partner and Monica Iancu, Partner Bondoc și Asociații, speakers la ZF Digital Summit 2023

“Ne așteptăm ca într-un orizont destul de scurt de timp, complexitatea reglementărilor din mediul virtual să se apropie de cea din mediul offline. Vorbim de protecția datelor personale, baze de date, cybersecurity, comerț online, de anumite situații speciale care necesită supra-reglementare etc. Avem exemplele zonei de servicii esențiale sau IA. Sunt agenți economici care trebuie să aibă o întreagă documentație pe zona de siguranță cibernetică. Companiile multinaționale vor beneficia de niște modele, de anumite abordări standardizate de la grup și vor folosi acel know-how și la nivel local. Companiile românești trebuie, însă, să fie foarte atente, pentru că nu au acest know-how”, a subliniat Lucian Bondoc.

“ChatGPT a avut o influență asupra regulamentului privind inteligența artificială – multe dintre modificările aduse proiectului de Parlamentul European sunt legate tocmai de experiența sau de informațiile care au apărut ca urmare a evoluției ChatGPT. Deci, la momentul acesta, suntem în faza în care însuși legislatorul încearcă să țină pasul cu ceea ce se întâmplă în practică și să reglementeze la nivel de principiu cât mai flexibil, pentru că viitorul va arăta probabil la fel de dinamic sau și mai accelerat, evoluția tehnologică va fi cu siguranță rapidă și atunci trebuie căutat și găsit un cadru legislativ care de fapt să-ți dea posibilitatea să-l aplici într-un orizont de timp suficient”, a menționat Monica Iancu.

Articolul complet poate fi citit aici.