Major success achieved by Bondoc și Asociații in a tax dispute

A new major success has been achieved by Bondoc și Asociații in a tax dispute over the judicial recognition of certain expenses deductibility and of the legal regime of certain tax operations that involved complex legal issues insofar as the applicable legislation and its interpretation were concerned.

Bondoc și Asociații successfully assisted and represented in a tax dispute a company belonging to one of the largest European groups active in the agricultural sector.

The litigation involved an analysis of legal and technical-fiscal aspects arising from the reassessment by the tax authorities of the deductibility of certain expense,s also covering services rendered by third parties, aspects related to fiscal operations including tangible assets and revaluations of fixed assets or formation of the tax base, with implications of the order of millions of lei.

Following the administration of extensive evidence and references to several applicable legal principles in fiscal matters, the taxpayer’s position has been almost fully confirmed, leading to the annulment of the administrative-fiscal documents.

The success thus achieved adds to the portfolio of clients from a wide array of industries assisted by Bondoc și Asociații, involving intricate technical aspects and which once again confirms the practice of Bondoc și Asociații team in tax disputes.

BONDOC SI ASOCIATII is a Romanian law firm, involved in numerous of the most complex projects in the country. The litigation team is formed of lawyers with a multidisciplinary expertise, with a thorough knowledge and understanding of the legal system, the Romanian market and of the local economic environment.

The members of Bondoc și Asociații team who have successfully managed this case are Attorney-at-Law Ioana Katona, Partner, specialized in administrative disputes and public procurement and Attorney-at-Law Anca Radu, Associate, assisted by Nicolae Viorel Dinu, Partner, coordinator of the litigation practice.


Un nou succes important obținut de Bondoc și Asociații în materia litigiilor fiscale. Recunoașterea pe cale judiciară a deductibilității unor cheltuieli și al regimului juridic al unor operațiuni fiscale în contextul unor aspecte de drept complexe din perspectiva legislației aplicabile și a interpretării sale.

Bondoc și Asociații a asistat și reprezentat cu succes, într-un diferend fiscal, o societate apartinand unuia dintre cele mai mari grupuri nivel european cu activitate în domeniul agricol.

Litigiul a implicat analiza unor aspecte juridice și tehnic-fiscale generate de reaprecierea de către organele fiscale a caracterului deductibil al unor cheltuieli, inclusiv în materie de prestare de servicii de către terți, aspecte privind operațiuni fiscale incluzând imobilizări corporale și reevaluări de mijloace fixe ori a formării bazei de impunere, cu implicatii de ordinul milioanelor de lei.

Urmare administrării și a unui probatoriu amplu  si prin raportare la mai multe principii juridice aplicabile in materie fiscala, pozitia contribuabilului a fost confirmata aproape în integralitate, fiind obținută anularea actelor administrativ-fiscale.

Succesul astfel obținut completează portofoliul în care Bondoc și Asociații a asistat societăți din cele mai variate domenii economice, cu puternice aspecte tehnice și care confirmă încă o dată practica echipei Bondoc și Asociații în ceea ce privește diferendele  în materie fiscală.

BONDOC SI ASOCIATII este o firmă românească de avocatură, implicată în multe dintre cele mai complexe proiecte din țara. Echipa din cadrul SCA cuprinde un avocați cu experiență multidisciplinară, cu o cunoaștere și înțelegere aprofundată a sistemului de drept, a pieței din Romania și a mediului economic local.

Echipa care a gestionat această cauza din partea Bondoc și Asociații a fost alcătuită din av. Ioana Katona, Partener, specializat în aria de litigii administrative și achiziții publice și av. Anca Radu, Associate, cu sprijinul lui Nicolae Viorel Dinu, Partener, coordonator al practicii de litigii.