Significant changes to the Romanian energy legislation

On 29 March 2024, Emergency Ordinance No 32/2024 for the amendment and supplementation of Emergency Ordinance No 27/2022 on measures applicable between 1 April 2022 and 31 March 2023 to end customers in the electricity and natural gas market , as well as for the amendment and supplementation of certain regulatory acts in the energy field and the adoption of certain measures in the energy field (“GEO 32/2024”) was published in the Official Gazette.

The new amendments mainly cover the energy crisis measures in force, contraventions and penalties in the energy field, the repealing of certain taxes applicable to prosumers and the introduction of general provisions on contracts for difference.

Most of GEO 32/2024 provisions entered into force upon its publication in the Official Gazette, except for the provisions on contraventions and penalties which shall come into effect 30 days after their publication in the Official Gazette.

Below is a summary of the main changes brought by GEO 32/2024.

The full article can be read here


Noi modificări legislative în domeniul energiei

La data de 29 martie 2024, în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi adoptarea unor măsuri în domeniul energiei („OUG 32/2024”).

Principalele modificări aduse prin OUG 32/2024 se referă la măsurile adoptate în contextul crizei energetice, regimul sancțiunilor contravenționale în domeniul energiei, abrogarea unor taxe aplicabile prosumatorilor și instituirea unor prevederi generale referitoare la contractele pentru diferență.

Majoritatea prevederilor OUG 32/2024 au intrat în vigoare la momentul publicării acesteia în Monitorul Oficial, cu excepția prevederilor referitoare la contravenții care vor intra în vigoare la 30 de zile după data publicării în Monitorul Oficial.

În continuare vom prezenta pe scurt principalele modificări aduse prin OUG 32/2024.

Articolul complet poate fi citit aici.