Simona Petrișor, Partner Bondoc și Asociații, speaker at National Bank Law Forum

On 17 November 2023, partner Simona Petrisor, head of Banking & Finance practice of Bondoc si Asociatii, attended as speaker in the 5th edition of the National Banking Forum – “Challenges and opportunities in the banking system: digitization, sustainability, alternative financing” . The event, organized by Universul Juridic together with the Romanian Banks Association and the Association of Legal Counsels in the Banking and Financial Sector, brought together some of the most representative specialists in the field – university professors, bank directors and legal advisers, lawyers from big business law firms providing assistance in this sector, bankers and independent analysts, etc.

The presentation of Simona focused on the latest European developments on sustainable finance, including the recent enactment of the European regulation approving the European standard of green bonds, pointing out the opportunities and challenges posed by the regulation.


În data de 17 noiembrie 2023, Simona Petrișor, partner și coordonator al practicii de Banking & Finance din cadrul firmei de avocatură Bondoc și Asociații, a participat în calitate de speaker la cea de-a V-a ediție a Forumului Național de Drept Bancar – „Provocări și oportunități în sistemul bancar: digitalizare, sustenabilitate, finanțări alternative”. Evenimentul, organizat de Universul Juridic împreună cu Asociația Română a Băncilor și Asociația Consilierilor Juridici din Sectorul Financiar-Bancar, a reunit unii dintre cei mai reprezentativi specialiști din domeniu – profesori universitari, directori și consilieri juridici din bănci, avocați din marile societăți de avocatură care furnizează asistență în acest domeniu, bancheri și analiști independenți etc.

Prezentarea Simonei s-a concentrat pe cele mai recente evoluții europene în domeniul finanțării durabile, inclusiv recenta adoptare a regulamentului european de aprobare a standardului european pentru obligațiunile verzi, evidențiind oportunitățile și provocările ridicate de regulament.