Specific analysis focusing on the amendments brought to the labor legislation, carried out by Bondoc & Asociații

Specific analysis focusing on the amendments brought to the labor legislation, carried out by Bondoc & Asociații, a firm highly ranked by the international guides as regards the Employment practice – The biggest challenges are posed by the implementation of the new provisions on social dialogue. There are sectors where measures are anticipated to increase profitability or limit losses | Mihaela Bondoc, Partner: We have not noticed a significant increase in labor disputes, but we have noticed a change in their specifics.

The promulgation of Law no. 283/2022 has generated a significant workload for the lawyers specialized in Labor Law. The Employment team of SCA Bondoc și Asociații closely worked with its clients, providing specialized support in the implementation of and compliance with the new legal provisions. “Our assistance consisted in providing legal advice on the aspects that must be taken into consideration in the context of the new legal provisions, as well as in offering assistance for the review of the relevant documents (among which the need to adjust the internal regulations but also other internal policies and procedures) and of the individual employment contracts) in order to align them with the applicable regulations“, Mihaela Bondoc, Partner at SCA Bondoc și Asociații, explained for BizLawyer.

The Employment team of Bondoc si Asociații Law Firm is coordinated by Mihaela Bondoc (Partner) and includes both lawyers specialized in advisory services, with various levels of seniority, Daniela Gladunea (Managing Counsel), Oana Dănilă (Senior Associate), and junior lawyers who are assigned to several practice areas.

Also involved in the assistance offered are litigation lawyers Viorel Nicolae Dinu (Partner), Răzvan Agarici (Senior Associate) and Alexandru Golu (Associate).

📰The full article can be read here.


Analiză punctuală a modificărilor din legislația muncii, realizată de Bondoc & Asociații, firmă evidențiată de ghidurile internaționale în practica de Employment – Cele mai mari provocări apar la punerea în aplicare a noilor dispoziții referitoare la dialogul social. Există sectoare unde sunt anticipate măsuri în vederea creșterii profitabilității sau limitării pierderilor | Mihaela Bondoc, Partener: Nu am observat o creștere semnificativă a litigiilor de muncă, dar am sesizat o schimbare a specificului acestora.

Promulgarea Legii nr. 283/2022 a generat un volum de muncă important pentru avocații axați pe Dreptul Muncii. În cadrul firmei Bondoc și Asociații SCA, echipa de Employment a fost alături de clienții săi, acordând suport de specialitate în implementarea și conformarea cu noile prevederi legale. „Asistența noastră a constat atât în oferirea de consultanță juridică în ceea ce privește aspectele care trebuie avute în vedere în contextul noilor dispoziții legale, cât și în acordarea de asistență pentru revizuirea documentelor relevante, (între care amintim, necesitatea ajustării regulamentului intern (dar și al altor politici și proceduri interne) și contractelor individuale de muncă) pentru alinierea acestora cu reglementările aplicabile”, a explicat pentru BizLawyer Mihaela Bondoc, Partener Bondoc și Asociații SCA.

Echipa de Employment din cadrul Bondoc și Asociații este coordonată de Mihaela Bondoc (Partener) și include atât avocați specializați în consultanță, cu diverse niveluri de senioritate, Daniela Gladunea (Managing Counsel), Oana Dănilă (Senior Associate), cât și avocați juniori care sunt alocați în mai multe arii de practică.

De asemenea, în asistența oferită sunt implicați avocații litigatori Viorel Nicolae Dinu (Partener), Răzvan Agarici (Senior Associate) și Alexandru Golu (Associate).

Articolul complet poate fi citit aici.